Φορολογικό και Διοικητικό Δίκαιο

 • Φορολογία
 • Δημόσιος Τομέας
 • Δημόσιες Συμβάσεις
 • Συμμόρφωση
 • Παραβιάσεις της γραμμής του αιγιαλού και της παραλίας και κατασκευαστικά θέματα
 • Τελωνειακές ρυθμίσεις, διαδικασίες, κανονιστική συμμόρφωση και πρόστιμα
 • Περιβαλλοντικό δίκαιο και αδειοδότηση
 • Ρυθμίσεις για εξαγωγές και εισαγωγές και φορολογικά ζητήματα
 • Κατασκευές στη θάλασσα και στον βυθό της θάλασσας και πλωτές εξέδρες, μαρίνες κτλ.
 • Αιγιαλός & Παραλία
 • Θέματα δασικής νομοθεσίας
 • Εκμετάλλευση φυσικών πόρων, αδειοδότηση και νομικές προβλέψεις