Αδειοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Διοίκηση & Διαχείριση Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Ξενοδοχειακές επενδύσεις και χρηματοδότηση
 • Εκπροσώπηση ξενοδοχειακών μονάδων
 • Κτηματαγορά για θέρετρα και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκευή και αξιοποίηση
 • Μεσιτικές υπηρεσίες για την σύσταση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων
 • Νομοθετικές ρυθμίσεις και συμμόρφωση
 • Διαδικασίες αδειοδότησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Συμβάσεις Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ομίλων
 • Συμβάσεις Μίσθωσης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ομίλων
 • Συμβάσεις Διαχείρισης της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
 • Φορολογικά θέματα
 • Συμφωνίες Τουριστικής Πρακτορείας και Εκπροσώπησης
 • Στρατηγική Διαύλων Πώλησης και συμβάσεις
 • Συμφωνίες και Διαγωνισμοί με Προσφορά για Επαγγελματική Οργάνωση Συνεδρίων (PCO)
 • Ναύλωση ιδιωτικών σκαφών πολυτελείας (yacht)/ελικοπτέρων/ιδιωτικών τζετ