Επίλυση Διαφορών (Δικαστική Επίλυση, Διαιτησία και Διαμεσολάβηση)

H DIKAION LAW έχει ευρεία εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών που καλύπτει όλους τους τομείς του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Είμαστε όλοι μάχιμοι και δικαστηριακοί δικηγόροι και εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για την επίλυση των διαφορών τους με, κατά το δυνατόν, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Δίνουμε πραγματιστικές συμβουλές και παρουσιάζουμε με τρόπο ξεκάθαρο τη νομική πραγματικότητα και όλα τα ενδεχόμενα αμφοτέρων των πλευρών στη δικαστική διαμάχη. Έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε πολύπλοκα και επείγοντα ζητήματα και έχουμε εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και διαφορών.

Όταν κρίνεται σκόπιμο, θα επιδιώξουμε να αποφύγουμε χρονοβόρες δικαστικές ενέργειες μέσω εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης σε πρώτο βαθμό ή με την επιδίωξη ταχείων και οικονομικών εναλλακτικών λύσεων και διαθέτουμε γνώση και εμπειρία στις καλύτερες πρακτικές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση, διαιτησία κ.ά.) που έχουν αποδώσει αποτελέσματα σε ξένες δικαιοδοσίες και τις προωθούμε ώστε να εφαρμόζονται και στην ελληνική πραγματικότητα.

Το συμφέρον μας δεν είναι να χρονίζουν οι υποθέσεις σας, αλλά να κλείνουν επιτυχώς και να προχωράτε στα επόμενα βήματα και σχέδιά σας.