Ασφάλιση και Θαλάσσια Ασφάλιση

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα και υποθέσεις δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης και οι συνέταιροί μας είναι νομικοί σύμβουλοι ασφαλιστικών εταιριών και μεσιτών ασφαλίσεων, έχοντας ενημερωμένοι γνώση όλων των θεμάτων δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων αδειοδότησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κανονιστικής συμμόρφωσής του σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τις Πράξεις της ΤτΕ.

Επίσης διαθέτουμε απαράμιλλη εμπειρία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλισης - για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο της θαλάσσιας ασφάλισης επικοινωνήστε με τη Νένια Αδαμίδου.